กำหนดการนำเสนอ

ดาวน์โหลด Background สำหรับเข้าร่วมงาน

ช่วงเช้า เวลา 9.00 – 11.30 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.
Room8 Session Chair : ดร.รพีสร และ ผศ.ดร.ประวัฒน์Room1
Session Chair : รศ.ดร.ศุภเจตน์Room1
Session Chair : รศ.ดร.สุทธินันทน์Room3
Session Chair : ผศ.ดร.ศศิประภาRoom4
Session Chair : รศ.ดร.พรพรหมRoom5
Session Chair : ผศ.ดร.ปฐมาRoom6
Session Chair : รศ.ดร.นันทิยาRoom7
Session Chair : อาจารย์อาทรRoom8