**เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมีกำหนดปิดทำการในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน 2566 หากท่านต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Email : conference@bu.ac.th ในวันเวลาดังกล่าวได้